Orzecznictwo i interpretacje

  Orzecznictwo i interpretacje

  Orzecznictwo i interpretacje

   
  Baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
   
  Na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego Funkcjonuje wyszukiwarka baza orzeczeń sądów administracyjnych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). W bazie tej można znaleźć treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami.
   
  Dodatkowo baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.
   
   
  Wyszukiwarka interpretacji (SIP)
   
   
  Archiwum zawiera pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) wydawane - na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201) wraz z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Informacje na temat zasad działania wyszukiwarki można odnaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2017 Data publikacji: 17.02.2017 15:59 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 15:25
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin