«Powrót

Konferencja dla Szefów Firm – Członków Wspierających Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Konferencja dla Szefów Firm – Członków Wspierających Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 

W dniu 29 listopada 2016 r. odbyła się coroczna Konferencja dla Szefów Firm organizowana przez Oddział Okręgowy w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy współpracy z Małopolską Lożą Business Centre Club. Podczas konferencji małopolską administrację podatkową reprezentował Wicedyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Pan Emil Chojnacki.

 

Konferencja dla Szefów Firm  jest organizowana w ramach działalności Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie. Jej celem jest przedstawienie i przybliżenie członkom stowarzyszenia ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Tegoroczna konferencja została poświęcona zagadnieniom Jednolitego Pliku Kontrolnego i wynikających z niego obowiązków dla kadry kierowniczej firm i instytucji oraz zarządcze aspekty działalności rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

Tegoroczne spotkanie otworzyli Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie dr Łukasz Górka oraz Kanclerz Małopolskiej Loży BCC Pan Marek Piwowarczyk, którzy przywitali uczestników i wygłosili słowo wstępne.

 

Następnie głos zabrał Wicedyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Pan Emil Chojnacki, który zaprezentował referat na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego i nowych możliwości oraz wyzwań związanych z rozwojem e-kontroli podatkowej. W swoim wystąpieniu przybliżył historię kontroli podatkowych w formie elektronicznej oraz przedstawił potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorców.

 

Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski, dziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i przewodniczący Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. wygłosił drugi referat konferencji dotyczący zarządczych aspektów działalności rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

Na zakończenie konferencji przewidziano czas na wspólną dyskusję, podczas której prelegenci odpowiedzieli na pytania uczestników.