Jak załatwić sprawę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Jak załatwić sprawę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Jak załatwić sprawę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kraków regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tejst jednolity Dz.U. z 2012 poz.749 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46),
  • Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (Załącznik nr 1: Instrukcja w sprawie obnsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
  • Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków.


   

  Sprawy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kraków załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:13 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 11:13
  Autor: Ewa Lisek Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub