Rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Numery kont bankowych do wpłat należności podatkowych w NBP O/O Kraków

  19 1010 1270 0024 5322 2100 0000
         - podatek dochodowy od osób prawnych

    66 1010 1270 0024 5322 2200 0000
         - podatek od towarów i usług i  podatek od gier

   16 1010 1270 0024 5322 2300 0000
         - podatek dochodowy od osób fizycznych

   10 1010 1270 0024 5322 2700 0000
         - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

   04 1010 1270 0024 5322 3100 0000
       - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

  NBP O/O Bydgoszcz

   

  65101000550201223000070000 

       -  podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowiznzryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej

  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane wObwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86) (link otwiera w nowym oknie plik w formacie PDF o rozmiarze 1,51 MB w serwisie zewnętrznym).

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek - prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.07.2013 Data publikacji: 11.05.2015 15:49 Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 14:40
  Autor: Wiesława Rzeszutko Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Justyna Szreter