Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze

  NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU:

  d.

  CIT

  02 1010 1270 0004 4622 2100 0000

   

   

   

  NBP O/O
   Kraków

  VAT

  49 1010 1270 0004 4622 2200 0000

  PIT

  96 1010 1270 0004 4622 2300 0000

  in. d.

  90 1010 1270 0004 4622 2700 0000

  j.b.

  wyd.

  37 1010 1270 0004 4622 3000 0000

  doch.

  84 1010 1270 0004 4622 3100 0000

  Wymienione w tabeli skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

   

  1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
  VAT - podatek od towarów i usług i podatek od gier,
  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  in.d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

  Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

  2) j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

  wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej,

  doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej.

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP) - 68101000550201210000070000 

   

  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86) (link otwiera w nowym oknie plik w formacie PDF o rozmiarze 1,51 MB w serwisie zewnętrznym).

   

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2014 Data publikacji: 13.05.2015 10:35 Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 14:58
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Justyna Szreter