zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

  zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

  zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie jest organem niezespolonej administracji rządowej, działającym w powiecie chrzanowskim województwa małopolskiego i wykonującym zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.

  Powiat chrzanowski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Śląskiej. Posiada bardzo dogodne położenie geograficzne. Leży pomiędzy dwoma miastami wojewódzkimi, Krakowem i Katowicami. Miastem powiatowym jest Chrzanów, umiejscowiony w odległości około 50 km na północny zachód od Krakowa oraz około 30 km na wschód od aglomeracji górnośląskiej. W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko-wiejskie: Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i jedna gmina wiejska Babice. Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w podziale na miejscowości przedstawia poniższe zestawienie.

   Alwernia

  Chrzanów 

  Libiąż 

  Trzebinia

  Babice 

   Alwernia

   Chrzanów

  Libiąż

   Trzebinia

  Babice 

   Grojec

   Balin

  Żarki

   Myślachowice

   Jankowice

   Regulice

   Luszowice

  Gromiec

   Płoki

   Zagórze

   Brodła

   Płaza

   

   Młoszowa

   Wygiełzów

   Kwaczała

   Pogorzyce

   

   Lgota

   Olszyny

  Źródła

   

   

  Karniowice

  Rozkochów

  Okleśna

   

   

  Psary

  Metków

  Podłęże

   

   

  Bolęcin

   

  Mirów

   

   

  Piła Kościelecka

   

  Nieporaz

   

   

  Dulowa

   

  Poreba Żegoty

   

   

   

   

  Powiat zajmuje powierzchnię 371,5 km2. Zamieszkuje go około 127,3 tyś. osób. Powiat chrzanowski jest dogodnym miejscem do lokowania inwestycji. Powodem tych udogodnień jest korzystne położenie na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych Polski Południowej. Dużym atutem są centralnie położone autostrada A-4 oraz trakt kolejowy. Do dominujących branż w powiecie chrzanowskim należą: paliwowo-energetyczna, maszynowa, budowlana, górnicza oraz odzieżowa oraz spożywcza.

  Od 01.01.2004r. firmy o największym znaczeniu i potencjale gospodarczym, a to:

  • osoby prawne , które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro,
  • banki i zakłady ubezpieczeń społecznych,
  • przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego lub jednostki zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych działające na terenie powiatu chrzanowskiego dokonują rozliczeń w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych do spraw obsługi tzw. dużych podmiotów gospodarczych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.08.2008 Data publikacji: 11.05.2015 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 14:01
  Autor: Krystyna Mokrzycka Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy