Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa. Procedury i terminy określają następujące przepisy:

      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2012.749 ze zm.),

      ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j. t. Dz.U.2012.1314  ze zm.),

      ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz.U.2014.1619 ze zm.),

      ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j. t.Dz.U.2013.186 ze zm.),

      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U.2013.267 ze zm.),

      rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  (Dz.U. z 2011 Nr 293, poz.1726).

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.10.2014 Data publikacji: 12.05.2015 11:41 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 13:26
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy