e-PUAP Urzędu Skarbowego w Myślenicach

  e-PUAP Urzędu Skarbowego w Myślenicach

  e-PUAP Urzędu Skarbowego w Myślenicach

  epuap:
      
  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
  (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.) (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 06:53 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 06:53
  Autor: Szydlak Katarzyna Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub