Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Urząd Skarbowy w Nowym Sączu ul. Barbackiego 10, jako organ niezespolonej administracji rządowej podległy Ministrowi Finansów i działający pod nadzorem właściwej izby skarbowej, powołany został z dniem 01.01.1983 r., na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1982 r., Nr 45, poz.289 – tekst pierwotny). Nadzór nad Urzędem sprawuje Izba Skarbowa w Krakowie.
  Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, w obecnym układzie, jest jednym z największych urzędów skarbowych w Polsce. Jest to związane z terytorialnym zasięgiem jego działania a tym samym dużą ilością podatników, których obsługuje.
  Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1441).

  Zasięg terytorialny


  Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu obejmuje obszar o powierzchni 160.730 ha, w skład którego wchodzą;
  miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz
  powiat nowosądecki obejmujący: miasto Grybów
  gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:55 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 12:59
  Autor: Wawrzyniec Waśko Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak