Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Udogodnienia architektoniczne:

  Budynek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu położony przy ulicy Parkowa 13 został  dostosowany do obsługi osób z dysfunkcją narządów ruchu.
  Budynek posiada windy oraz oznaczone toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Dodatkowo przed budynkiem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:

  W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243), osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej;

  Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228);

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Urzad Skarbowy w Nowym Targu dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  .
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:42 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 12:42
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga