Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Olkuszu

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Olkuszu

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Olkuszu

  Korespondencja formalna - pismo ogólne do urzędu: Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

                                    
  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 13:50 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 13:58
  Autor: Jacek Witecki Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki