Dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Urząd Skarbowy w Proszowicach
  32-100 Proszowice
  ul. M. Reja 1  

  tel. 12 386-13-10, 12 386-13-02, 12 386-14-02, 12 652-66-00
  fax 12 386-10-03

  Kontakt przez internet:

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP   (korespondencja formalna - pismo ogólne do urzędu)                                     

  Strona internetowa: www.usproszowice.ksu.pl

  BIP: bip.malopolska.pl

  e-mail: us1221@mp.mofnet.gov.pl   (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego)

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:44 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 13:45
  Autor: Beata Knapik Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki