Dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Urząd Skarbowy w Wadowicach
  ul. Legionów 22
  34-100 Wadowice

  tel. 33 872 39 00
  fax 33 873 26 10

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 
  (link otwiera nowe okno w serwise zewnętrznym) (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.)

  Elektroniczna skrytka podawcza dla tytułów wykonawczych na platformie ePUAP : /qy1tra985l/TytulyWykonawcze


  strona internetowa:. www.uswadowice.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  e-mail: us1225@mp.mofnet.gov.pl (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego)

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 11:11
  Autor: Katarzyna Drabik Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik