Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

   
   
  Urząd Skarbowy w Wieliczce przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. Z budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne  w następującym zakresie:
  •Przed budynkiem usytuowane jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.
  •Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb  osób niepełnosprawnych – brak progów utrudniających poruszanie się, drzwi wejściowe otwierają się w sposób automatyczny.
  •Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku na Sali Obsługi Podatnika. Pracownik urzędu obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością. Jeśli nie jest w stanie sam udzielić informacji na Salę Obsługi Podatnika może przyjść osoba merytorycznie przygotowana do udzielenia informacji w danym zakresie. Natomiast w razie konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej znajadującej się na wyższych piętrach, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy, która ułatwi dotarcie do odpowiedniego pokoju.
  •Sala obsługi podatników spełnia standardy obsługi osób niepełnosprawnych – możliwość swobodnego dojazdu wózkiem inwalidzkim do poszczególnych stanowisk obsługi.
  •Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  •Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Urząd Skarbowy  w Wieliczce dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

   Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek okazania  wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
   
  Dane adresowe
  Urząd Skarbowy w Wieliczce
  ul. Zamkowa 2
  32-020 Wieliczka
  Dostępne środki komunikacji
  tel. 12 279-85-00
  fax 12 279-86-66
  e-mail: us1226@mp.mofnet.gov.pl
  Adres elektonicznej skrzynki podawczej dla Tytułów Wykonawczych /962ph3jxsy/TytulyWykonawcze
   

  Ponadto informujemy:
   Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, Poz. 1243) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r, z wyjątkiem art. 7 i 8 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r. Zgodnie z art. 7 i 8 ww. ustawy:
  •osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być dowolnie wybrany przez niesłyszącego człowiek, który ukończył 16 lat.

  •Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

  •Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość języka migowego tj. PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się głuchoniewidomych).

  •Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej.

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 17:05 Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2015 13:45
  Autor: Anna Perłowska-Godek Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Artur Ozga