Obsługa osób niepełnosprawnych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

   Osoby niepełnosprawne przybywające do Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków w celu załatwienia spraw, przyjmowane sa poza kolejnością w Sali Obsługi znajdującej się na parterze budynku.

   W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

  Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

   W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z w/w prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzajacych znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych) przez osoby przybrane.

   Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

   
   Dostępne środki komunikacji:

      telefon (centrala) 12 38 46 000,

      telefon (sekretariat) 12 38 46 317

      fax 12 38 46 300

      e-mail: us1207@mp.mofnet.gov.pl

      elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (link otwiera nowy okno w serwisie zewnętrznym)

   
  Udogodnienia architektoniczne:

  Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

  wejście do budynku znajduje na parterze, bezpośrednio z chodnika (brak schodów);

  odpowiednia szerokość bram, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych;

  brak progów i różnic na poziomie podłóg;

  winda;

  toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:11 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 12:11
  Autor: Ewa Lisek Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub