Obsługa osób niepełnosprawnych w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków

   
   Osoby niepełnosprawne przybywające do  Drugiego  Urzędu Skarbowego Kraków w celu załatwiania spraw przyjmowane są na Sali Obsługi znajdującej się na parterze budynku przy ulicy Krowoderskich Zuchów 2. Pracowni cy  Sali Obsługi  w ramach swoich kompetencji  załatwia ją sprawę , bądź, w razie potrzeby, powiadamiają właściwego do jej załatwienia pracownika odpowiedniego działu  Urzędu . Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie na Salę Obsługi w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Wszyscy pracownicy Urzędu,  w tym pracownicy przeszkoleni w zakresie podstawowej znajomości języka migowego mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. 
      Stosownie do przepisów art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.
      Obecnie na terenie Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków znajdują się następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
   - toaleta dla osób niepełnosprawnych
  - podjazd umożliwiający osobie niepełnosprawnej dostanie się  do budynku,
  - miejsce parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zlokalizowane blisko głównego wejścia,
  - w razie zaistnienia potrzeby pracownicy ochrony  zapewnią wszelką niezbędną pomoc w poruszaniu się na terenie budynku.
      Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków przypomina o możliwości kontaktu z Urzędem poprzez pocztę, platformę EPUAP ( więcej na http://www.epuap.gov.pl/ ), ustanowionego pełnomocnika, pocztę elektroniczną – e-mail ( us1228@mp.mofnet.gov.pl ), fax (12 631 54 50 ).
  1  - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 „ osoba uprawniona" – osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
  2  - w myśl art. 3 pkt 1 „osoba przybrana" – osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 16:55 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2015 14:07
  Autor: Krzysztof Nalepa Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Artur Ozga