Informacje i interpretacje podatkowe

  Informacje i interpretacje podatkowe

  Informacje i interpretacje podatkowe

  Informacje podatkowe:
   

  Logotyp Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów       Wszelkie informacje podatkowe, formularze i wyjaśnienia znajdziecie Państwo w nowym serwisie Ministerstwa Finansów:

  www.PortalPodatkowy.mf.gov.pl
  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)


  Ustne informacje o stosowaniu przepisów prawa podatkowego można uzyskać natomiast telefonując na numer Krajowej Informacji Podatkowej:

    
  Telefon:
  z telefonu stacjonarnego:  801-055-055
   z pozostałych telefonów: 22-33-00-330


  infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-18:00.

  Pod powyższymi numerami telefonów można uzyskać, jednolite w całym kraju, informacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatku od towarów i usług. Krajowa Informacja Podatkowa to infolinia powołana przez resort finansów, w celu udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników i płatników.

  Interpretacje podatkowe:
   

  interpretacje
  Od 1 lipca 2007, interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są, w imieniu Ministra Finansów, przez dyrektorów pięciu izb skarbowych (IS w Katowicach, IS w Bydgoszczy, IS w Warszawie, IS w Poznaniu i IS w Łodzi). W przypadku podatników z Małopolski będzie to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej).

  Wprowadzono także opłatę za wniosek o wydanie interpretacji - 40 złotych. W zamian podatnicy mogą pytać nie tylko o zaistniały stan faktyczny, jak było wcześniej, ale także o zdarzenia przyszłe. Zmiana przepisów oznacza przede wszystkim ujednolicenie interpretacji. W tym celu stworzono procedury uzgodnieniowe i narzędzia informatyczne, dzięki którym pracownicy zajmujący się wydawaniem interpretacji mają dostęp do tego samego źródła informacji.

  Pobierz wniosek ORD-IN z załącznikami (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
   

  Podatnicy z Małopolski wnioski o wydanie interpretacji powinni kierować na adres:

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej
  ul. Traugutta 2a
  43-300 Bielsko Biała

  Numer konta bankowego:
  Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000  Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości udzielania w sprawach podatkowych informacji na pisma kierowane w formie e-maila.

  Kto może wystąpić o interpretację i do kogo skierować wniosek?

  Zmiana przepisów dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych rozszerzyła katalog osób mogących ubiegać się o jej wydanie. Od 1 lipca 2007 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany, w tym osoby nie mające miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Finansów upoważnił dyrektorów czterech izb skarbowych (w Poznaniu, Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy) do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu. M.in. w tym celu zostały utworzone we wspomnianych izbach Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Biura obsługują także infolinię podatkową pod numerem 0801 055 055). Każde z czterech biur KIP ma przydzielony swój region kraju do obsługi podatników ze względu na miejsce zamieszkania lub ich siedzibę. W ten sposób, dla podatników z Małopolski właściwym będzie Biuro KIP w Bielsku Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko Biała, funkcjonujące w strukturze Izby Skarbowej w Katowicach. Co ważne, od 1 lipca br. o interpretacje podatkowe występuje się na urzędowym wniosku ORD-IN i ORD-IN/A. Formularze wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.Finanse.MF.gov.pl, (link otwiera zawartość w serwisie zewnętrznym) a w formie papierowej w urzędach skarbowych. Pobierz wniosek ORD-IN z załącznikami (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Opłaty i treść wniosku

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z konta bankowego właściwego organu. Numery kont podane są na formularzu ORD-IN. Opłatę można również uiścić w kasie biura, do którego przes³ano wniosek. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Niezwykle ważne, aby składając zapytanie wyczerpująco przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. W przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

  Gdy wnioskodawca nie zgadza się z wydaną interpretacją

  Ten, kto otrzyma indywidualną interpretację a nie będzie się z nią zgadzał, w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o jej wydaniu, powinien zwrócić się z żądaniem usunięcia naruszenia prawa, do organu, który ją wydał. Jeżeli organ podtrzyma swoje stanowisko, wnioskodawcy, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu lub 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia  naruszenia prawa, gdy organ nie udzielił odpowiedzi, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie (wydanie interpretacji) jest przedmiotem skargi. Organ ma obowiązek w ciągu 30 dni przekazać wraz z aktami sprawy skargę do sądu lub uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
  Postępowanie w tym zakresie określa art. 52 - 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 153 poz. 1270 z 2002 r. z późn. zm.).

  Terminy

  Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, uznaje się, ze stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

  Stosowanie się do wykładni

  Podatnik, który otrzymał postanowienie interpretacyjne może, ale nie musi stosować się do wykładni organu podatkowego z tym, że będzie działał wówczas na własne ryzyko. Jeśli jednak się do niej zastosuje, ma prawną gwarancję, że urząd skarbowy nie nałoży na niego w związku z tym żadnych sankcji karnoskarbowych oraz nie naliczy odsetek za zwłokę. Natomiast osoba trzecia, która znajduje się w podobnym stanie prawnym nie ma prawnej gwarancji takiej ochrony, nawet jeśli postąpi w identyczny sposób, bowiem każda interpretacja jest traktowana indywidualnie, a jej wykładnia może być jedynie wskazówką dla innych (można się też na nią powołać we wniosku). W tym celu właśnie wszystkie wydane interpretacje będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie przed złożeniem wniosku podatnicy mogą się zapoznać z już wydanymi interpretacjami w podobnych sprawach.

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.04.2012 Data publikacji: 06.05.2015 15:55 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 18:18
  Autor: Konrad Zawada Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak