Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Zakres działania Dyrektora Izby Skarbowej określają w szczególności::

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 578);
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 11);
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1441);
  4. Regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Krakowie nadany przez Dyrektora Izby, na podstawie powyższego zarządzenia.

  Izbą Administracji Skarbowej kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań Izby i podległych urzędów skarbowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministra Finansów oraz Regulaminu Organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  Do zadań Dyrektora Izby należy:

  1. Nadzór nad urzędami skarbowymi;
  2. Rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie;
  3. Rozstrzyganie w pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów;
  4. Rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w pkt 3;
  5. Ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  6. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych;
  7. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2017 15:02
  Autor: Krystyna Chodacka-Parys, Andrzej Bujnowicz Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Monika Jakutin

  Powiązane

  • Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie