Dyrektor, Wicedyrektorzy i Główny Księgowy

  Dyrektor, Wicedyrektorzy i Główny Księgowy

  Dyrektor, Wicedyrektorzy i Główny Księgowy

  P. O. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

  Janusz Kasprzyk

  ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków
  tel. sekretariat 12-422-00-47, 12-25-57-400, centrala 12-25-57-300, fax 12-422-43-86

  Dyrektor, względnie Wicedyrektor, przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski w każdy poniedziałek, w godzinach 14ºº - 16ºº.

   

  WICEDYREKTOR DS. LOGISTYKI

  Tadeusz Gibas 

  ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków
  tel. sekretariat 12-422-00-47 lub 12-25-57-400,  fax 12-422-43-86

   

  WICEDYREKTOR DS. KONTROLI, POBORU I EGZEKUCJI

  Maria Szczucińska

  ul. Wadowicka 10, 30-415 Kraków
  tel. sekretariat 12-254-77-07 lub 12-263-75-21, fax 12 254-77-57

   

  WICEDYREKTOR DS. ORZECZNICTWA

  Emil Chojnacki 

  ul. Wadowicka 10, 30-415 Kraków
  tel. sekretariat 12-254-77-07 lub 12-263-75-21, fax 12 254-77-57

   

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Helena Hanusiak

  ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków
  tel. 12 25-57-404, fax 12 422-43-86

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.04.2015 Data publikacji: 15.04.2015 17:45 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2016 11:51
  Autor: Konrad Zawada Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Konrad Zawada
  Rejestr zmian