Majątek Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienie właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, obejmuje dobra ruchome, nieruchome i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.

  W skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie wchodzą następujące składniki - stan na dzień 31 grudnia 2016 roku:

  Nazwa Wartość brutto na 31.12.2016 Umorzenie na 31.12.2016 Wartość netto na 31.12.2016
  Grunty 21 605 510,50 0,00 21 605 510,50
  Budynki i lokale 190 673 312,48 56 102 217,55 134 571 094,93
  Urządzenia techniczne i maszyny 26 546 615,03 23 216 361,78 3 330 253,25
  Środki transportu 3 106 648,39 2 846 539,32 260 109,07
  Inne środki trwałe 2 966 159,65 2 662 780,89 303 378,76
  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo 37 247 278,52 37 247 278,52 0,00
  Wartości niematerialne i prawne 442 612,16 434 637,38 7 974,78
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 1 914 611,17 1 914 611,17 0,00

   

  Informacje archiwalne - skład majątku Izby Skarbowej w Krakowie - stan na dzień 31 grudnia 2015 roku:  Nazwa

  Wartość brutto na 31.12.2015

  Umorzenie na 31.12.2015

  Wartość netto na 31.12.2015

  Grunty

  21 489 394,50

  0

  21 489 394,50

  Budynki i lokale

  172 937 313,73

  51 554 013,47

  121 383 300,26

  Urządzenia techniczne i maszyny

  25 770 169,20

  22 605 564,49

  3 164 604,71

  Środki transportu

  3 097 667,39

  2 814 038,67

  283 628,72

  Inne środki trwałe

  3 034 226,39

  2 577 632,88

  456 593,51

  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo

  35 834 004,88

  35 834 004,88

  0,00

  Wartości niematerialne i prawne

  442 612,16

  425 343,59

  17 268,57

  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo

  1 789 861,17

  1 789 861,17

  0,00


  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.05.2016 Data publikacji: 24.05.2016 11:52 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 15:12
  Autor: Jarosław Janicki Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin