Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Dostępne środki komunikacji:

  Środek komunikacji ul. Wiślna 7 ul. Wadowicka 10
  Telefon 12 25-57-300,
  12 25-57-303
  12 254-70-00,
  12 254-77-07
  fax 12 422-43-86 12 254-77-57
  e-mail is@mp.mofnet.gov.pl
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) link do ePUAP

   

  Udogodnienia architektoniczne:

  Budynki Izby Skarbowej (przy ul. Wiślnej 7 i ul. Wadowickiej 10) dostosowane zostały do obsługi osób z dysfunkcją narządów ruchu.

  Obydwa budynki posiadają windy oraz oznaczone toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Dodatkowo przed budynkiem przy ul. Wadowickiej znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wyznaczonego miejsca parkingowego.

   

  Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:

  W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.), osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej;

  Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Izba Skarbowa w Krakowie dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.10.2011 Data publikacji: 06.05.2015 15:01 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 12:24
  Autor: Piotr Pyrek Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Monika Jakutin