Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Małopolskiego Urzędu Skarbowego

     Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
          służy do korespondencji formalnej - składania pism, wniosków, odwołań itp. 

   

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.07.2014 Data publikacji: 13.05.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 11:28
  Autor: Tomasz Rojewski Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy