Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Zakres nadzoru Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie oraz Zastępców Naczelnika

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego
      Pan mgr Andrzej Dobosz

  Pierwszy Zastępca Naczelnika
      Pan mgr Mirosław Zajda

  Drugi Zastępca Naczelnika
      Pani mgr Anna Szewczyk

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego (NUS) sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

      Działem Rachunkowości (RP),
      Działem Spraw Wierzycielskich (SW),
      Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy Sekretariat (SN),
      Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej (KW).

  Pierwszy Zastępca Naczelnika (ZN1) sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

      Działem Kontroli Podatkowej (KP);
      Samodzielnym Referatem Analiz i Planowania (AP);
      Samodzielnym Referatem Egzekucji Administracyjnej (EA);
      Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Karnych Skarbowych (KS).

  Drugi Zastępca Naczelnika (ZN2) sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

      Pierwszym Działem Obsługi Bezpośredniej (OB-1),
      Drugim Samodzielnym Referatem Obsługi Bezpośredniej(OB-2);
      Działem Postępowań Podatkowych (PP).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.04.2014 Data publikacji: 12.05.2015 13:42 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 13:43
  Autor: Tomasz Rojewski Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy