Numery telefonów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery telefonów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery telefonów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

   NUMERY TELEFONÓW DO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
   
  PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW

   

  CENTRALA 12 38 46 000           
  SEKRETARIAT 12 38 46 317
  FAX 12 38 46 300
  DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ
  Kierownik Działu 12 38 46 202
  Kierownik I Referatu 12 38 46 201
  Kierownik II Referatu 12 38 46 203
  VAT-25, e-deklaracje 12 38 46 014
  Zaświadczenia 12 38 46 011
  Rejestracja działalności gospodarczej, NIP

  12 38 46 014

  12 38 46 218

  Kasy fiskalne 12 38 46 213
  Podatek od towarów i usług

  12 38 46 213

  12 38 46 215

  12 38 46 216

  Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi podatkowe, sprzedaż nieruchomości

  12 38 46 214

  12 38 64 216

  Podatek dochodowy od osób prawnych 12 38 46 215
  Transakcje wewnątrzwspolnotowe (VIES, VAT-Refund) 12 38 46 216
  Płatnik, dochody, zagraniczne i kapitałowe 12 38 46 217
  Zwrot VAT za materiały budowlane (VZM) 12 38 46 217
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  12 38 46 021

  12 38 46 022

  DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
  Kierownik Działu 12 38 46 411
  PDOF - Podatnik, VAT, VZM - litery A-Hn, Sk-Ż 12 38 46 408
  PDOF - Płatnik, CIT, PCC, SD, KP 12 38 46 409
  PDOF - Podatnik, VAT, VZM - litery Ho-Si 12 38 46 410
  Sprawozdawczość, wpływy do wyjaśnienia 12 38 46 412
  Kasa 12 38 46 032
  SAMODZIELNY REFERAT POSTĘPOWAN PODATKOWYCH
  Kierownik Samodzielnego Referatu 12 38 46 305

  Orzecznictwo ogólne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

  (w tym źródła nieujawnione, sprzedaż nieruchomości) oraz prawnych,

  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

  12 38 46 310
  Orzecznictwo ogólne w zakresie podatku od towarów i usług 12 38 46 311
  Spadki i zasiedzenia (SD-Z2, SD-3) 12 38 46 312
  PCC i darowizny, karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, osoby duchowne 12 38 46 313
  DZIAŁ KONTROLI PODATKOWEJ
  Kierownik Działu 12 38 46 414
  Kontrola podatkowa

  12 38 46 212

  12 38 46 308

  12 38 46 413

  WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. ANALIZ I PLANOWANIA
  Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy 12 38 46 304
  Pracownicy ds. analiz i planowania 12 38 46 306
  SAMODZIELNY REFERAT SPRAW WIERZYCIELSKICH
  Kierownik Samodzielnego Referatu 12 38 46 302
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych 12 38 46 307
  Upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki, zastawy skarbowe 12 38 46 309
  DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
  Kierownik Działu

  12 38 46 211

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  12 38 46 208

  12 38 46 209

  12 38 46 210

  12 38 46 008

  SAMODZIELNY REFERAT ORGANIZACJI I LOGISTYKI
  Kierownik Samodzielnego Referatu 12 38 46 317
  Kadry 12 38 46 301
  Archiwum 12 38 46 404
  WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Płace 12 38 46 315
  Rachunkowość budżetowa 12 38 46 314
  WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. INFORMATYKI
  Informatycy 12 38 46 222
  WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. KARNYCH SKARBOWYCH
  Sprawy karne skarbowe 12 38 46 303
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:10 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 13:10
  Autor: Katarzyna Bożek Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub