Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  W celu sprawnej i rzeczowej obsługi podatników tworzy się na Sali Obsługi Podatników, mieszczącej się na parterze budynku przy ul.Rzemieślniczej 20, stanowiska realizujące następujące zadania:

  • przyjmowanie dokumentów, deklaracji,
  • wydawanie formularzy podatkowych,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie.


  Sala Obsługi Podatników czynna jest w godzinach pracy Urzędu tj.:

  - w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00

  - w dni od wtorku do piatku od godz. 7.30 do 15.15

  - KASA czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00

   

  SKARGI I WNIOSKI

  Przyjmowanie i załatwianie i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, (Dz. U. Nr 5 poz. 46).
        
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, tj.  od poniedziałku do piątku w godz.  7.15 – 15.15 oraz w środy w godz. 7.15 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu  w Sekretariacie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków pod numerem 12 38 46 317.
     
  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Skarbowej i urzędów skarbowych woj. małopolskiego można składać pisemnie na adres: Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7, 31 – 007 Kraków.
  Dyrektor Izby Skarbowej lub wyznaczony zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Dyrektora Izby Skrbowej w Krakowie  pod numerem 12 25 57 400.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z §8.1 w/w rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:09 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 11:09
  Autor: Ewa Lisek Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub