Zasady udostępniania informacji publicznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Zasady udostępniania informacji przez urząd określają w szczególności następujące przepisy:

   

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), 
  • ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  • zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. z późn. zm. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.

  Urząd skarbowy udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 14:01
  Autor: Katarzyna Bożek Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub