Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie regulują w szczególności poniższe przepisy:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015r., poz.613 z późn.zm)
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz.267 z póź.zm.)
  Rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46)
  Zarządzenie Nr 14 Ministra finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt
  Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Skargi wnioski:
  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2015 13:33
  Autor: Marzena Pochroń Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Artur Ozga