Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie prowadzi bezpośrednią obsługę podatników na Sali Obsługi Podatników która:
  -zlokalizowana jest w budynku bocznym (wejście od ul. Jasnej) ul. Lwowska 70
  -czynna jest w godzinach pracy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie tj.:
  w poniedziałek   od godz. 7.15 do 18.00
  wtorek - piątek   od godz.  7.15 do 15.15.

  W celu sprawnej i rzeczowej obsługi podatników tworzy się na Sali Obsługi Podatników następujące stanowiska operacyjne:

  Stanowiska informacyjno - operacyjne, które m.in.:
      - udzielają niezbędnych informacji w zakresie przepisów podatkowych oraz o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
      - przyjmują deklaracje podatkowe, zeznania, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, zgłoszenia rejestracyjne, zgłoszenia rejestracyjne dot. podatku VAT, podania i wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej,
      - wydają druki i formularze,
      - przyjmują wnioski o wydanie zaświadczeń i wydają zaświadczenia nie zastrzeżone do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,
      - prowadzą sprawy związane z kasami rejestrującymi,
      - udzielają informacji dotyczących zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
      - prowadzą kampanie informacyjne dla podatników

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:16 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 15:12
  Autor: Marzena Pochroń Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik