Majątek Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Majątek Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Majątek Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Majątek, którym dysponuje urząd (stan na dzień 31 grudnia 2014 roku):

  a) wartości niematerialne i prawne:                                        0,00 złotych
  b) środki trwałe:                                                          41 455,45 złotych
   w tym:
    - grunty                                                                          0,00 złotych
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             0,00 złotych
    - urządzenia techniczne i maszyny                                22 314,95 złotych
    - środki transportu                                                      2 238,25 złotych
    - inne środki trwałe                                                   16 902,25 złotych
  c) materiały:                                                              11 751,74 złotych
  d) wyposażenie:                                                     1 406 962,15 złotych

  OGÓŁEM:                                                             1 460 169,34 złotych

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 09:45 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 09:45
  Autor: Barbara Sabaj Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik