Kontakt z Urzędem Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Kontakt z Urzędem Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Kontakt z Urzędem Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

  NIP 678-25-29-739

   

  Adres                               os. Bohaterów Września 80
                                          31-621 Kraków

  telefon centrala                12 681 70 00

  fax                                    12 647 92 22

   

   

  Kontakt przez internet:

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP
  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.)

   

  strona internetowa: www.usnowahuta.krakow.pl

   

  BIP: bip.malopolska.pl/uskrakownowahuta

   

  e-mail: us1209@mp.mofnet.gov.pl (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego)

   

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 3 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.07.2014 Data publikacji: 13.05.2015 09:44 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 09:44
  Autor: Jacek Witecki Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki