Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Budynek Urzędu jest dostostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla wózków, windy oraz odpowiednio przystosowane toalety. Przed budynkiem, na parkingu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  Dostępne środki komunikacji z Urzędem:
  telefon
  centrala 12 254-70-00
  sekretariat 12 267-04-20
  fax
  12 267-40-91
  e-mail
  US1210@mp.mofnet.gov.pl

  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby uprawnione[1]) mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej[2], w kontaktach m.in. z urzędem skarbowym.
  W przypadku skorzystania z ww. prawa przez osoby uprawnione organ podatkowy nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM[3], SJM[4] lub SKOGN[5] przez osoby przybrane.
  Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach z urzędem skarbowym.

  Osoby uprawnione mogą również korzystać z pomocy pracownika Urzędu, który ukończył I poziom elememtarnego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych. Trzynastu pracowników Urzędu ukończyło taki kurs.

  ---------------------------------------------------
  LEGENDA
  [1] w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)
  [2] w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach
  [3] polski język migowy
  [4] system językowo-migowy
  [5] sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:31 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 13:31
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga