Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie


       Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w celu załatwiania spraw przyjmowane są na Sali Obsługi Bezpośredniej znajdującej się na parterze budynku.
       Pracownik Sali Obsługi Bezpośredniej przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego działu  Urzędu. Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie na Salę Obsługi Bezpośredniej w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

        Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m. in. poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.

   

     W Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie wyznaczono pracowników Samodzielnego Referatu Obsługi Bezpośredniej, z którymi możecie się Państwo kontaktować telefonicznie  w celu załatwienia sprawy – numer telefonu: 32 625 70 49   lub  32 625 70 44.

           Obecnie na terenie Urzędu Skarbowego w Chrzanowie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający  osobie niepełnosprawnej skorzystanie z w/w toalety.

         W bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Skarbowego w Chrzanowie (blisko głównego wejścia na Salę Obsługi Bezpośredniej) znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych administrowane przez Urząd Miejski w Chrzanowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.07.2013 Data publikacji: 12.05.2015 08:41 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 08:41
  Autor: Anna Goetz Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy