Zasady udostępniania informacji publicznej przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie

  Zasady udostępniania informacji publicznej przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie

  Zasady udostępniania informacji publicznej przez Urząd Skarbowy w Chrzanowie  Udostępnianie informacji publicznej

  1. Udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanego podmiotu Naczelnik Urzędu Skarbowego udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu , pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i nasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.

  2. Udzielanie informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Informacje publiczne z zakresu działania urzędów skarbowych województwa małopolskiego udostępniane są na stronie internetowej Izby Skarbowej w Krakowie. Informacje przeznaczone do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej opracowują kierownicy komórek organizacyjnych lub Zastępcy Naczelnika Urzędu. Opracowane informacje są przesyłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego /pocztą elektroniczną/ do zaakceptowania. Zaakceptowaną informację – Naczelnik przekazuje drogą elektroniczną do Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Informatyki w celu umieszczenia w BIP.

  3. Informacje Urzędowe na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Chrzanowie. Strona internetowa zawiera zbiór podstawowych informacji dotyczących między innymi.: godzin urzędowania, danych teleadresowych, zasięgu działania Urzędu Skarbowego, numerów rachunków bankowych, bieżących informacji. Informacje przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych odwiedzających stronę internetową. Informacje przeznaczone do umieszczenia na stronie internetowej są opracowywane przez kierowników zainteresowanych komórek organizacyjnych lub Zastępców Naczelnika Urzędu. Opracowane informacje są przesyłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego /pocztą elektroniczną/ do zaakceptowania. Zaakceptowaną informację – Naczelnik przekazuje drogą elektroniczną do Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Informatyki w celu umieszczenia na stronie internetowej Urzędu. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki prowadzi rejestr informacji przekazanych do publikacji na stronie internetowej.

  4. Informacje przekazywane za pośrednictwem mediów. Ważne informacje są przekazywane do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów w szczególności prasy lokalnej. Informacje opracowywane są przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego lub Zastępców Naczelnika. Informacje akceptuje Naczelnik Urzędu Skarbowego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.03.2012 Data publikacji: 12.05.2015 08:47 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 08:47
  Autor: Krystyna Mokrzycka Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy