Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

     Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
  (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.)

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.07.2014 Data publikacji: 12.05.2015 13:36 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 13:35
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy