Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej


  NBP O/O w Krakowie

  numer rachunku                                    rodzaj należności

  79 1010 1270 0028 1522 2100 0000   -  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

  29 1010 1270 0028 1522 2200 0000   -  podatek od towarów i usług (VAT),

  76 1010 1270 0028 1522 2300 0000   -  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

  70 1010 1270 0028 1522 2700 0000   - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

   

  NBP O/O Bydgoszcz

   

  02 1010 0055 0201 2050 0007 0000   - podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).


  Uwaga !
  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86) (link otwiera w nowym oknie plik w formacie PDF o rozmiarze 1,51 MB w serwisie zewnętrznym).

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.07.2013 Data publikacji: 12.05.2015 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 10:26
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Justyna Szreter