Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Przyjmowanie spraw odbywa się ustnie lub pisemnie.
  Ustne przyjęcie sprawy jest protokołowane przez pracownika Urzędu.
  Korespondencja (w tym deklaracje i zeznania) przyjmowana jest na sali obsługi podatnika, przez dziennik podawczy Urzędu lub w pokojach wyznaczonych do przyjmowania określonych kategorii dokumentów. Korespondencja wymagająca dekretacji przekazywana jest Naczelnikowi Urzędu i jego Zastępcy celem dokonania dekretacji. Po dekretacji dokumenty są rejestrowane w systemie informatycznym do obsługi kancelaryjnej i przekazywane właściwym komórkom organizacyjnym
  do załatwienia.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Urzędu.

  Skargi i wnioski.

  Skargi i wnioski składane na piśmie przyjmowane są na zasadach ogólnych.
  Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu.
  W sprawach skarg i wniosków przyjmuje również Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika Urzędu.

  Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierzone zostało Witoldowi Kluczewskiemu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.07.2013 Data publikacji: 12.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 14:22
  Autor: Witold Kluczewski Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik