Stan spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Stan spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Stan spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sprawy załatwiane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach w trybie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego do ich załatwiania i co do zasady według kolejności ich wpływu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 14:34 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 14:34
  Autor: Witold Kluczewski Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik