Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Golicach

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Golicach

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Golicach

  Urząd skarbowy w Gorlicach udostepnia informacje publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782 z późn. zm.) z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w:

  •     ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku,  poz. 749 z późn. zm.),
  •     ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
  •     ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.),

  Informacje nie stanowiące informacji publicznych udostępniane są na pisemny i uzasadniony wniosek podmiotu zainteresowanego, zawierający wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do ubiegania się o udzielenie informacji, zakres żądanej informacji oraz wskazanie przeznaczenia do jakich celów informacja zostanie wykorzystana. Wniosek musi być podpisany przez osobę do tego uprawnioną.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:16 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 14:38
  Autor: Witold Kluczewski Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik