Załatwianie spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Załatwianie spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Załatwianie spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Korespondencja kierowana do tut. Urzędu może za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej i składana osobiście na stanowiskach na sali obsługi podatnika.
  Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w budynku B tut. Urzędu na Sali obsługi podatnika, gdzie wydzielone zostały stanowiska, których zadaniem jest:
  a) przyjmowanie dokumentów składanych przez podatników w zakresie podatków PIT, VAT, CIT, PCC,
  b) sprawdzenie pod względem formalnym przyjętych dokumentów,
  c) informowanie o obowiązujących drukach urzędowych,
  d) wydawanie druków i formularzy,
  e) wydawanie zaświadczeń o dochodach, przychodach, okresie prowadzonej działalności gospodarczej, o podatku należnym, o miejscu prowadzenie działalności gospodarczej,
  f) wydawanie certyfikatu rezydencji, zaświadczeń podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz dot. podatnika zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  g) udzielanie informacji w zakresie obowiązków i praw wynikających z poszczególnych ustaw oraz o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie.
   
  Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości przyjmowane są w budynku A w pokoju 11 (I piętro).


  Wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów przyjmowane są na Sali obsługi podatnika w budynku B.


  Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej).

  Obsługę kasową tut. Urzędu wykonuje Punkt obsługi klienta Banku Spółdzielczego w Limanowej.
  Punkt znajduje się w budynku B na I piętrze, przyjmuje m.in. wpłaty gotówkowe oraz dokonuje zwrotów nadpłat.


  Interesanci w sprawie skarg i wniosków są przyjmowani przez:
  Naczelnika Urzędu w poniedziałki od godz. 13:00 do 15:00,
  Z-cę Naczelnika codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 14:00.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 14:21 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 14:21
  Autor: Emilia Kałuża Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak