Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Limanowej


  Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Skarbowego w Limanowej w celu załatwiania spraw przyjmowane są na Sali Obsługi Podatnika znajdującej się na parterze budynku "B".
  W pierwszej kolejności pracownik Sali Obsługi Podatnika przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika,
  z odpowiedniej komórki Urzędu. Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie na Salę Obsługi Podatnika w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
  Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
  Obecnie na terenie Urzędu Skarbowego w Limanowej znajdują się następujące udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych:

  • podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd do budynku "B" na Salę Obsługi Podatnika,
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku "B",
  • miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane przy wjeździe na parking Urzędu.

  OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH


  Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) nałożyły m.in. na organy administracji publicznej nowe obowiązki w zakresie zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych, a w szczególności możliwość skorzystania przez „osoby uprawnione" z pomocy „osoby przybranej" lub zapewnienia przez Urząd jako podmiot zobowiązany możliwości korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w kontaktach z organem:

  -w myśl art. 2 ust.1 pkt 1 „osoba uprawniona" - osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
  - w myśl art. 3 pkt 1 „osoba przybrana" - osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną  w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy jej pomocy w załatwieniu spraw m.in.  w organach administracji publicznej.


  Dostępne środki komunikacji:

  Telefon: + 48 18 337 93 00

  Fax:       + 48 18 337 93 08

  email: us1214@mp.mofnet.gov.pl

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP http://epuap.gov.pl  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.12.2011 Data publikacji: 12.05.2015 14:35 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 14:43
  Autor: Bogusław Daniel Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak