Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

   


  Dokumenty wpływają do urzędu pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną albo zostają złożone na Sali Obsługi Bezpośredniej. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Naczelnika dokumenty mogą być złożone w Sekretariacie Urzędu. Pracownik przyjmujący dokument potwierdza jego przyjęcie poprzez zamieszczenie daty wpływu. Wszelkie dokumenty wpływające do Urzędu podlegają dekretacji, za wyjątkiem dokumentów, które zgodnie z aktami prawa wewnętrznego podlegają dekretacji uproszczonej. W oparciu o dokument wpływający zakłada się sprawę bądź dołącza go do wcześniej założonej sprawy. Za załatwienie sprawy odpowiada komórka otrzymująca oryginał dokumentu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 17:24 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 17:24
  Autor: Jacek Szczęsny Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub