Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

   

  UWAGA
  Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.

   

  Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
  ul. Barbackiego 10,

  33-300 Nowy Sącz

  Tel. 18 547 38 08,
  fax: 18 547 38 01

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie

  CIT

  96 1010 1270 0031 7322 2100 0000

  VAT

  46 1010 1270 0031 7322 2200 0000

  PIT

  93 1010 1270 0031 7322 2300 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  Karta podatkowa,
  Podatek od spadków i darowizn
  Podatek od czynności cywilno-prawnych

  44 1010 0055 0201 2170 0007 0000

  Dochody budżetowe
  (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, przepadki na rzecz Skarbu Państwa)

   

  87 1010 1270 0031 7322 2700 0000
   

   

   

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2012 r., poz.1282 ze zm.) opłatę skarbową od czynności urzędowych i zaświadczeń należy uiścić w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
  Opłatę skarbową można uiścić również w punkcie kasowym budynku Urzędu przy ul. Barbackiego 10 w Nowym Sączu prowadzonym przez BS w Łącku w godzinach pracy punktu kasowego.

   

  Urząd Miasta Nowego Sącza
  Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

   

  ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:

  Opłata skarbowa

  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

   

  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86) (link otwiera w nowym oknie plik w formacie PDF o rozmiarze 1,51 MB w serwisie zewnętrznym).

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 12:47
  Autor: Wawrzyniec Waśko Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Justyna Szreter