Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu

  Urząd Skarbowy w Nowym Sączu przykłada szczególną wagę do obsługi osób niepełnosprawnych.

  Dostępne środki komunikacji:

  telefon - +48 18 547 38 08

  fax - +48 18 547 38 01

  e-mail - us1217@mp.mofnet.gov.pl

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 

  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne – uwierzytelnienie Profilu możemy dokonać w dowolnym urzędzie, także w urzędzie skarbowym).

  Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością na Sali Obsługi Interesantów znajdującej się na parterze budynku przy ul. Barbackiego 10 (siedziba Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu). W pierwszej kolejności przeprowadza się wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia się właściwego do jej załatwienia pracownika, który niezwłocznie udaje się na Salę Obsługi Interesantów w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

  Każdy pracownik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

  Udogodnienia architektoniczne:

  - Sala obsługi Interesantów - znajduje się na parterze budynku przy ul. Barbackiego 10 (siedziba Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu); umożliwiono osobom niepełnosprawnym dojazd do niej poprzez stosowny podjazd przeznaczony dla wózków inwalidzkich;

  - w obrębie parkingu wyodrębniono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

  - w przeważającej części pomieszczeń brak jest różnic na poziomie podłóg oraz znajduje się antypoślizgowa powierzchnia podłóg jak również zachowana jest odpowiednia szerokość bram i furtek oraz drzwi wejściowych i ciągów komunikacyjnych, co zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

  Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) nałożyły m.in. na organy administracji publicznej nowe obowiązki w zakresie zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych, a w szczególności możliwość skorzystania przez „osoby uprawnione" z pomocy „osoby przybranej" lub zapewnienia przez Urząd jako podmiot zobowiązany możliwości korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w kontaktach z organem:

  - w myśl art. 2 ust.1 pkt 1 „osoba uprawniona"- osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

  - w myśl art. 3 pkt 1 „osoba przybrana"- osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej;

  Pliki do pobrania

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:37 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 14:37
  Autor: Wawrzyniec Waśko Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak