Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Dostępne środki komunikacji:

  * telefon - 32 645 02 20 (centrala)
  * fax      - 32 641 38 14
  * e-mail - us1219@mp.mofnet.gov.pl
  * Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu dostępna tutaj
  By korzystać z tej usługi należy wcześniej utworzyć konto na stronie http://epuap.gov.pl  ). Uwierzytelnienie Profilu możemy dokonać w dowolnym urzędzie, także urzędzie skarbowym.

  Udogodnienia architektoniczne:
  * parking (z lewej strony budynku) z miejscem dla osób niepełnosprawnych
  * podjazd dla osób niepełnosprawnych
  * sala obsługi podatników usytuowana na parterze
  * możliwość telefonicznego wywołania właściwego pracownika za pomocą telefonu umieszczonego w holu, w miejscu ogólnie dostępnym (parter)
  * toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (parter)

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje ponadto, że zgodnie z art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione (osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - art. 2 ww. ustawy) mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej... - art. 3 ww. ustawy) w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi.
  Prawo, o którym mowa powyżej może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).
  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, podmioty zobowiązane nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
  Za podmioty zobowiązane uważa się (art. 6):
  1) organy administracji pobliczne,
  2) jednostki systemu,
  3) podmioty lecznicze,
  4) jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straże gminne oraz jednostki ochotnicze działające w tych obszarach

  Urząd Skarbowy w Olkuszu nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie komunikacji w języku migowym.

  Zgodnie z art. 11. 1 ww. ustawy organ administracji publicznej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej "świadczeniem".

   Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

  Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.01.2014 Data publikacji: 11.05.2015 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 13:54
  Autor: Krystyna Deręgowska Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki