Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach
  Piotr Brzuchański

  tel. 12 386 21 70

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu.
  Naczelnik pełni funkcję kierownika Urzędu i wykonuje działania przewidziane dla dyrektora  generalnego  w rozumieniu  właściwych przeisów prawa.

  Sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę nad pracą:
  - Zastępcy Naczelnika,
  - Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych PP,
  - Samodzilenego Referatu Rachunkowośc RPi,
  - Samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej EA
  - Samodzielnego Stanowiska Pracy  ds. Karnych  Skarbowych KS,
  - Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Sekretariat,

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach:
  Ewelina Dybała

  tel.12 386 21 70

  Zastępca Naczelnika współdziała z Naczelnikiem w  wykonywaniu zadań Urzędu, organizuje współpracę podległych komórek organizacyjnych. Jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem za prawidłową i terminową realizację powierzonych mu obowiązków i zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

  Sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi:
  - Działu Obsługi Bezposredniej OB,
  - Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej KP,
  - Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analiz i Planowania AP,
  - Samodzielnego Referatu Spraw Wierzycielskich SW.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 08:50 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2016 11:36
  Autor: Beata Knapik Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Konrad Zawada
  Rejestr zmian