Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wadowicach

   

  p. o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Janusz Fidelus

  telefon 33 872 39 70 lub 33 872 39 00 wew. 317

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Działem Rachunkowości (RP).
  2. Samodzielnym Referatem Spraw Wierzycielskich (SW). 
  3. Działem Egzekucji Administracyjnej (EA).
  4. Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Karnych Skarbowych (KS). 
  5. Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy Sekretariat (SN).


  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Adam Kosek

  telefon 33 872 39 70 lub 33 872 39 00 wew. 317

  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Działem Obsługi Bezpośredniej (OB), w tym wydzielonych w ramach tego działu:

  • Referatem Obsługi Bieżącej (OB1),
  • Referatem Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (OB2),
  • Referatem Przetwarzania Danych (OB3),
  • Pierwszym Referatem Czynności Sprawdzających (OB4-1),
  • Drugim Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Czynności Sprawdzających (OB4-2). 

  2. Pierwszym Działem Postepowań Podatkowych (PP-1).

  3. Drugim Samodzielnym Referatem Postępowań Podatkowych (PP-2).

  4. Samodzielnym Referatem Analiz i Planowania (AP).

  5. Działem Kontroli Podatkowej (KP).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 09:39 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2016 14:18
  Autor: Adam Kosek Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Monika Jakutin