Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami);
  • Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz.749 z późn. zmianami);
  • Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r.w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt;
  • Inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 15.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 12:20
  Autor: Katarzyna Drabik Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik