Rachunki Bankowe Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Rachunki Bankowe Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Rachunki Bankowe Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  NBP

  Forma zobowiazania Formularze Nr konta
  - Podatek dochodowy od osób prawnych
  - Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
  - Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
  - Odsetki od w/w podatków
  CIT-2
  CIT-8
  CIT-4
  CIT-5
  58 1010 1270 0044 4422 2100 0000

  - Podatek od gier
  - Podatek akcyzowy
  - Podatek importowy
  - Odsetki od w/w podatków

  POG-1
  VAT-7
  AKC-1
  08 1010 1270 0044 4422 2200 0000
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych
  - Ryczałt 94 (zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
  - Odsetki od w/w podatków
  PIT-4
  PIT-5
  PIT-8a
  PIT-8b
  PIT-28
  PIT-29
  PIT-26R
  PIT-36
  PIT-37
  55 1010 1270 0044 4422 2300 0000
  Podatek od spadków i darowizn przez osoby fizyczne.
  - Karta podatkowa przez osoby fizyczne.
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych
  SD
  KP
  PCC
  79 1010 0055 0201 2270 0007 0000
  - Podatek od państwowych jednostek budżetowych

  wydatki

  dochody

  93 1010 1270 0044 4422 3000 0000

  43 1010 1270 0044 4422 3100 0000

  - Wpłaty z zysku NBP przez osoby fizyczne.
  - Dywidendy od jednostek państwowych
  przez osoby fizyczne.
  - Opłata skarbowa przez osoby fizyczne.
  - Zwrot premii gwarancyjnej przez osoby fizyczne.
  - Odsetki od w/w wpłat
    49 1010 1270 0044 4422 2700 0000
  - Konto sum depozytowych   32 1010 1270 0044 4413 9120 0000
  - Konto dochodów własnych   17 1010 1270 0044 4413 9150 0000

  Dokonując wpłaty na podane wyżej konta należy podac właściwy rodzaj zobowiązania:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych mozna wpłacac na konto Urzędu za pośrednictwem Banku lub Urzędu Pocztowego.

  Podmioty gospodarcze, które zobowiazane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapłate zobowiazań podatkowych i innych świadczeń pienieżnych uiszczają w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.

  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86) (link otwiera w nowym oknie plik w formacie PDF o rozmiarze 1,51 MB w serwisie zewnętrznym).

  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 09:58 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 14:07
  Autor: Józefa Hasir Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Justyna Szreter