Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Osoba uprawniona tj. osoba trwale lub okresowo doświadczająca trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej.
  Osobą przybraną może być osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.
  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej Urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)  przez osoby przybrane.
  Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach z Urzędem.

  Dostępne środki komunikacji:

  - tel.  14 642 20 31
  - fax  14 642 55 31
  - e-mail - us1205@mp.mofnet.gov.pl
  - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej działająca w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


  Tut. organ zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Osoba uprawniona obowiązana jest zgłośić chęć korzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


  Udogodnienia architektoniczne:

  - parking przed budynkiem urzędu z miejscem dla osób niepełnosprawnych,
  - podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Berka Joselewicza,
  - winda.

  Każdy pracownik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej obowiązany jest udzielić niezbędnej pomocy osobie niepełnosprawnej w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.12.2012 Data publikacji: 12.05.2015 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 13:27
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy